Duminica Ortodoxiei

În fiecare an, Duminica I-a din post este dedicată triumfului icoanelor și afirmarea dreptei credințe: “ortos = drept, doxos = credință, cinstire”.

Anul acesta, 2023, biserica noastră a avut ca oaspete pe ieromonahul Policarp Athenagoras de la mănăstirea Sfânta Cruce din localitatea Mono, Ontario, mânăstire ce se află sub omoforul episcopiei noastre și sub îndrumarea Preasfințitului Episcop Ioan Casian, episcopul românilor din Canada.

Oficierea Tainei Sfântului Maslu în seara de vineri a adus multă mângâiere sufleteasca celor prezenți.

Sfânta Liturghie de duminică, prin cântările înălțătoare ale cantorului nostru, parintele Ștefan Fronea și ale corului bisericii coordonat de domnul Radu Stana, dar si prin cântările oferite cu dragoste de părintele Policarp, au adus multă pace și înălțare sufleteasca.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, dupa împărtășirea credincioșilor si a unui număr mare de tineri, a urmat procesiunea cu Sfintele Icoane și Sfintele moaște ale Sfințitor martiri de la mânastirea Sf. Teodosie cel Mare de la Bethleem, sfinte moaște ce se afla in biserica noastră și care au fost scoase la închinare in caseta specială executata la atelierele Patriarhiei prin strădania doamnei Elena Opriș și donațiile credincioșilor noștri. Caseta cu sfintele moaște a fost binecuvântata si scoasă la închinare de către Preasfințitul Ioan Casian la o vizita anterioară in Vancouver.

Preacuviosul părinte Policarp a deschis procesiunea purtând Sfânta Evanghelie și Sfânta cruce, urmat de sfintele moaște înfășurate in tricolor si steagurile (prapori) cu icoanele Învierii, Maicii Domnului și sfinților hramului (Sf. Ier. Nicolae si Sf. Prooroc Ilie).

Copiii de la școala de duminica au realizat icoane proprii cu Sfinții ai căror nume ii poartă, iar creștinii prezenți au purtat cu evlavie icoane din podoaba bisericii.

La intrarea in biserică, tinerii studenți Patrick Cioata si Nicolas Cartina au citit declarația Sfântului Sinod pe care o redăm in continuare.

Binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc podoaba si bunăcuviința casei Tale!

Declarația Sfinților părinți despre cinstirea sfintelor icoane
Duminica Ortodoxiei
Sinodul VII ecumenic de la Niceea 787

… Noi păstrăm neschimbate toate predaniile Bisericii, scrise sau nescrise, încredinţate nouă [cu sfinţenie]. Între ele se află şi zugrăvirea icoanelor, în acord cu relatarea propăvăduirii evanghelice, în vederea întăririi credinţei în întruparea, adevărată şi nu închipuită, a lui Dumnezeu Cuvântul, [acestea] aducându-ne bun folos; căci lumina cu care se luminează între ele [propovăduirea şi icoana] este spre mărirea amândurora . Aşa stând lucrurile, înaintând pe calea împărătească şi urmând învăţătura [de Dumnezeu] insuflată a Sfinţilor noştri Părinţi şi a Predaniei Bisericii Soborniceşti, căci noi recunoaştem că ea este a Duhului Sfânt Care locuieşte într-însa, hotărâm cu toată grija şi acrivia: împreună cu imaginea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci, în sfintele biserici ale lui Dumnezeu să se pună şi: cinstitele şi sfintele icoane, pictate sau lucrate în mozaic, sau făcute din materii potrivite, pe sfintele vase şi veşminte, pe ziduri şi scânduri, în case şi pe drumuri; icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, ale cinstiţilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi drepţilor bărbaţi. Căci cu cât mai des sunt văzute acestea, prin icoane, cu atât mai mult cei care privesc la ele sunt aduşi a-şi aminti şi a iubi prototipurile [icoanelor] şi a le da cuvenita sărutare şi cinstita închinare; nu cinstirea adevărată, care după credinţă se cuvine numai dumnezeirii [Sfintei Treimi], ci [tot aşa] cum se face cu semnul sfintei şi de viaţă făcătoarei cruci, cu sfintele Evanghelii, şi cu toate lucrurile sfinte; întru cinstirea lor se vor face tămâieri şi se vor aprinde lumini [lumânări], după evlaviosul obicei al celor de demult. Căci cinstirea [acordată chipului] urcă la prototip (cf. Sfântul Vasile cel Mare: Despre Sfântul Duh 18, 45; PG 32, 149), şi cel care se închină la icoană se închină persoanei zugrăvite în ea. În acest fel se întăreşte învăţătura Sfinţilor noştri Părinţi, adică Predania Bisericii Soborniceşti, [Biserică] ce a primit Evanghelia de la un capăt la altul al pământului; aşa urmăm lui Pavel, care a grăit în Hristos, [şi întregii] cete dumnezeieşti a Apostolilor şi sfinţeniei Părinţilor noştri, ţinând cu tărie predaniile pe care le-am primit …

De asemenea, copiii de la școala de duminică au oferit tuturor mamelor din biserică câte un trandafir roșu în semn de recunoștință pentru dragostea ce o arată întotdeauna copiilor lor și comunității noastre.