Buletin parohial – Martie (Mărțișor) 2023

Dragii mei,

Începem buletinul nostru prin a aduce un omagiu zilei mărțișorului și zilei de 8 Martie cu un gând de recunoștință mamelor și tuturor femeilor creștine.

Bunul Dumnezeu să vă dea putere la tot lucrul bun și bineplăcut; acasă, la biserică, la lucru și pe oriunde vă poartă pașii vieții!

Și cum nu putea lipsi Martie din post, desigur că ne aflăm de luni, 27 Februarie în perioada postului mare.

Prima duminică din post debutează cu duminica Ortodoxiei, triumful icoanelor și aducerea aminte că omul este creat după chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Prin păcat omul s-a depărtat de asemănare și și-a întinat chipul și de aceea mesajul Sfinților Părinți este acela de a reveni prin nevoința la “chipul cel dintâi”.

Duminica Sf. Grigorie Palama ne arată modelul nevoințelor sau a modului de viețuire al asceților și postitorilor pentru a ne indemna să citim Patericul și cărțile de nevoința ale asceților pentru a urma modelul cel bun.

Duminica a treia din post este dedicată Sfintei Cruci și reprezintă deja jumătatea postului.

Îndemnul zilei este: ”așa cum Moise a ridicat șarpele de aramă în pustie, pentru a scăpa poporul israelit de mușcăturile șerpilor veninoși, (așa cum se relatează în cartea Ieșirea, a doua carte din biblie), tot așa și Creștinul postitor trebuie să ridice gândul spre crucea pătimirii lui Hristos spre a scăpa de mușcăturile ispitelor sau încercărilor spirituale și trupești.

Duminica a patra din post este dedicată Sfântului Ioan Scărarul. Sfântul ascet care a scris lucrarea despre scara nevoințelor duhovnicești, lucrare care arata atât înălțimile trăirii în Hristos cât și adâncul ispitelor și vicleniilor diavolești la care sunt supuși nevoitorii. (nevoitor este Creștinul care îmbina asprimea înfrânării de bucate cu rugăciuni, privegheri și retragere în meditație si contemplare).

Ultima duminică din post, înaintea Floriilor, va fi deja în luna Aprilie, lună dedicată Sfintelor Paști.

O sărbătoare specială a lunii Martie este desigur Buna-Vestire, momentul întrupării Cuvântului în Sfânta Fecioară Maria și anticiparea sărbătorii Nașterii de la sfârșitul anului.

Este singura zi din Martie cu dezlegare la peste.

Observați în calendarul bisericii zilele în care se zice Canonul Mare. Îl găsiți pe youtube și îl puteți asculta în liniște în momentele de meditație. Este de foarte mare folos sufletesc, fie ca postiți mai mult sau mai puțin.

Sperăm să anunțăm în curând zilele când se va face Taina Sf. Maslu la bisericile surori din Lower Mainland.

SĂRINDARUL

Ce este sărindarul?

Sărindarul este rânduiala de pomenire a morților in postul Sfintelor Patimi care începe în sâmbăta Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron și se concluzionează în ziua de sâmbăta lui Lazăr, înainte de Florii.

În unele locuri este obiceiul să se aducă grâu în borcanele acoperite și să se lase în biserică până la sâmbăta lui Lazăr împreuna cu pomelnicul pentru adormiți. Grâul se ia în duminica Sf. Maria Egipteanca și se folosește pentru coliva din Sâmbăta lui Lazăr când se face pomenirea și dezlegarea finala.

Vă rugam să cereți la caserie revista episcopiei.

Revista Cuvântul este tiparită în format foarte elegant, apare trimestrial și conține învățături si informații din episcopie, inclusiv parohia noastră.

Revista este deja achitata la episcopie. Dacă oferiți o donație sau nu, e păcat sa stea nerăsfoita și să o plătim degeaba!

Donațiile și suportul dumneavoastră ajută la desfășurarea exemplara a programelor bisericii și administrării Proprietăților comunității noastre.

Vă dorim post cu folos, liniște și pace sufleteasca și spor în iubire și compasiune!


Preot Paroh Corneliu Iulian Dragomir

La mulți ani doamnelor, domnișoarelor și mamelor!


5 Martie – Duminica Ortodoxiei

Duminică

9.00 am – Utrenia

10.00 am – Sfânta Liturghie

12.30 pm – Procesiunea cu Sfintele icoane in jurul bisericii (dupa cum permite vremea)

Declarația Sfinților părinți despre cinstirea sfintelor icoane


Duminica Ortodoxiei
Sinodul VII ecumenic de la Niceea 787


… Noi păstrăm neschimbate toate predaniile Bisericii, scrise sau nescrise, încredinţate nouă [cu sfinţenie]. Între ele se află şi zugrăvirea icoanelor, în acord cu relatarea propăvăduirii evanghelice, în vederea întăririi credinţei în întruparea, adevărată şi nu închipuită, a lui Dumnezeu Cuvântul, [acestea] aducându-ne bun folos; căci lumina cu care se luminează între ele [propovăduirea şi icoana] este spre mărirea amândurora . Aşa stând lucrurile, înaintând pe calea împărătească şi urmând învăţătura [de Dumnezeu] insuflată a Sfinţilor noştri Părinţi şi a Predaniei Bisericii Soborniceşti, căci noi recunoaştem că ea este a Duhului Sfânt Care locuieşte într-însa, hotărâm cu toată grija şi acrivia: împreună cu imaginea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci, în sfintele biserici ale lui Dumnezeu să se pună şi: cinstitele şi sfintele icoane, pictate sau lucrate în mozaic, sau făcute din materii potrivite, pe sfintele vase şi veşminte, pe ziduri şi scânduri, în case şi pe drumuri; icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Preacuratei Stăpânei noastre, Sfânta Născătoare de Dumnezeu, ale cinstiţilor îngeri şi ale tuturor sfinţilor şi drepţilor bărbaţi. Căci cu cât mai des sunt văzute acestea, prin icoane, cu atât mai mult cei care privesc la ele sunt aduşi a-şi aminti şi a iubi prototipurile [icoanelor] şi a le da cuvenita sărutare şi cinstita închinare; nu cinstirea adevărată, care după credinţă se cuvine numai dumnezeirii [Sfintei Treimi], ci [tot aşa] cum se face cu semnul sfintei şi de viaţă făcătoarei cruci, cu sfintele Evanghelii, şi cu toate lucrurile sfinte; întru cinstirea lor se vor face tămâieri şi se vor aprinde lumini [lumânări], după evlaviosul obicei al celor de demult. Căci cinstirea [acordată chipului] urcă la prototip (cf. Sfântul Vasile cel Mare: Despre Sfântul Duh 18, 45; PG 32, 149), şi cel care se închină la icoană se închină persoanei zugrăvite în ea. În acest fel se întăreşte învăţătura Sfinţilor noştri Părinţi, adică Predania Bisericii Soborniceşti, [Biserică] ce a primit Evanghelia de la un capăt la altul al pământului; aşa urmăm lui Pavel, care a grăit în Hristos, [şi întregii] cete dumnezeieşti a Apostolilor şi sfinţeniei Părinţilor noştri, ţinând cu tărie predaniile pe care le-am primit …


12 Martie – Duminica Sf. Grigorie Palama

Duminică

Ora 9.00 am Utrenia

Ora 10.00 am Sfânta Liturghie


19 Martie – Duminica Sfintei Cruci

Duminică

9.00 am – Utrenia

10.00 am – Scoaterea Sfintei Cruci spre închinare

10.15 am – Sfânta Liturghie


25 Martie – Buna Vestire

Sâmbătă

Ora 9.00 am Utrenia

Ora 10.00 am Sfânta Liturghie

12:00 PM Agapa cu dezlegare la pește

4:00 PM Slujba Sfântului Maslu

Cina după Sfântul Maslu


26 Martie – Duminica Sf. Cuvios Ioan Scărarul

Duminică

Ora 9.00 am Utrenia

Ora 10.00 am Sfânta Liturghie


Noutăți

 • Pe data de 17 Ianuarie 2023 biserica noastră a aniversat 20 de ani de la momentul achiziționării proprietații din Port Kells și începutul activităților în acest loc și remodelarea spațiului interior si exterior.
  În încercarea de a alcătui o Broșura aniversara, în apropierea târnoșirii bisericii și Congresului episcopiei de anul viitor, vă rugăm să ne trimiteți imagini, gânduri, impresii legate de această profunda și transformatoare perioadă!
  Broșura se va numi:
  BISERICA SF. IERARH NICOLAE ȘI SF. PROOROC ILIE
  20 DE ANI DE MISIUNE ȘI DEVENIRE
  Vă mulțumim anticipat.
 • Perioada anticipată de desfășurare a taberei de vară cu program de zi Sf. Veronica este perioada 10-15 Iulie 2023. Vă rugăm să programați vacanțele, pe cât posibil și dacă doriți, ținând cont de programul taberei!
 • Vă așteptăm cu drag să fiți parte din lucrările bisericii, fie că e vorba de:
  • construcții și întreținere, 
  • grădinărit, 
  • școala de duminică, 
  • corul bisericii, 
  • programele filantropice și cultural-misionare de peste an.